Meža tehnoloģijas un meža enerģētika

    Meža biomasas izmantošana enerģētikā. Mežizstrādes un mežkopības tehnoloģisko procesu un mašīnu mežsaimnieciskais un ietekmes uz vidi vērtējums. Meža augsnes sagatavošanas tehnoloģijas un iekārtas dažādiem augšanas apstākļiem. Meža stādīšanas darbarīki un iekārtas kailsakņu un ietvarstādu stādīšanai.


    SpeciālistiAktīvie pētijumiPētījumu arhīvs

    Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.