Molekulārās ģenētikas laboratorija

    Molekulārās ģenētikas laboratorija veic paraugu molekulāro pasportizāciju un analīzi, kā arī citus pētījumus augu molekulārā bioloģijas laukā, ieskaitot gēnu ekspresijas analīzes un genomu struktūras pētījumus. ĢRC ir tuva sadarbība ar selekcijas institūtiem un citām iestādēm, kur tiek saglabātas ex situ kolekcijas (piem. lauku kolekcijas).


    Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.