Meža ekoloģija un mežkopība

    Meža ekosistēmas struktūras un funkciju pētījumi, lai nodrošinātu ekoloģiski pamatotu, nepārtrauktu un paplašinātu mežsaimniecību, saglabājot tās bioloģisko daudzveidību biotopu un sugu līmeņos. Inovatīvu tehnoloģiju un prognožu modeļu izstrāde prakses vajadzībām uz eksperimentu un novērojumu bāzes.


    SpeciālistiAktīvie pētijumiPētījumu arhīvs

    Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.