Meža atjaunošana un ieaudzēšana

    Meža atjaunošanas, kā arī nemeža zemju apmežošanas problēmu un paņēmienu zinātniskā izpēte un aprobācija ražošanā. Notekūdeņu dūņu un koksnes pelnu izmantošana apmežošanā. Īscirtmeta enerģētiskās koksnes, kārklu plantāciju ierīkošana un apsaimniekošana. Meža vides laboratorijā tiek nodrošinātas augšņu un biomasas ķīmiskā sastāva analīzes.


    SpeciālistiAktīvie pētijumiPētījumu arhīvs

    Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.