Aktīvie pētījumi

Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 14.5.2010
Beigu datums: 9.12.2013

Pētījuma finansētājs Meža attīstības fonds.

Darba uzdevumi 2010. gadam:

  1. Papildus mērījumu veikšana Meža statistiskās inventarizācijas (MSI) parauglaukumos.
  2. Koku kvalitātes novērtējums, balstoties uz 2009. gada papildus mērījumiem MSI parauglaukumos.
  3. Dažādās intensitātēs koptu bērzu audžu augšanas gaitas aproksimācija.
  4. Neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežojumu augšanas gaitas aproksimācija.
  5. Selekcionētas parastās priedes augšanas gaitas aproksimācija.
  6. Dažāda vecuma un apsaimniekošanas režīma audžu koku sadalījuma pa caurmēra pakāpēm aproksimācija.
  7. Infrasarkano attēlu izmantošanas iespēju izvērtējums MSI parauglaukumu datu ekstrapolēšanai.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2010)

Pētījums zinātniskais pārskats (2011)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2012)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.