Aktīvie pētījumi

Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte
Projekta vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 11.4.2011
Beigu datums: 1.12.2015

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.