Aktīvie pētījumi

Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 15.3.2016
Beigu datums: 1.12.2021

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījumu programmas mērķis ir nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas praksi Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem.

Pētījumu programmas darba uzdevumi:

 • koksnes pelnu pielietošanas koku augšanas apstākļu uzlabošanā tehnisko risinājumu, saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi vērtējums;
 • slāpekli saturošu augsnes ielabošanas līdzekļu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza briestaudzēs;
 • dažādu slāpekļa augsnes ielabošanas līdzekļu devu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, paredzot atkārtotu augsnes ielabošanas līdzekļu ienešanu;
 • slāpekļa un koksnes pelnu ieneses saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte meliorētajos mežos  vidēja vecuma skujkoku un bērza audzēs;
 • ātraudzīgo un introducēto koku sugu papildus krājas pieauguma novērtējums, ienesot augsnē slāpekli saturošus augsnes ielabošanas līdzekļus un koksnes pelniem;
 • komplekss augsnes ielabošanas līdzekļu ietekmes uz ūdeņu ekoloģisko kvalitāti novērtējums;
 • pētījumu programmas rezultātu publicitātes nodrošināšana un darbs ar sabiedrību.

Sagaidāmie rezultāti:

 • rekomendācijas, algoritmi un metodes maksimāla saimnieciskā efekta nodrošināšanai, izmantojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumus;
 • rekomendācijas ietekmes uz vidi mazināšanai, izmantojot mežā slāpekli saturošos augsnes ielabošanas līdzekļus un koksnes pelnus;
 • priekšlikumi augsnes ielabošanas līdzekļu pielietošanai ātraudzīgu introducēto koku sugu stādījumos un metodes saimnieciskā efekta prognozēšanai;
 • apmācīti nozares profesionāļi meža augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumu ieviešanai;
 • pozitīva un atbildīga dažādu sabiedrības grupu attieksme pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem.

Aktualitātes

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.02.15.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018) 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.