Aktīvie pētījumi

Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte
Projekta vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 11.1.2016
Beigu datums: 1.12.2020

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma mērķis: analizēt sakņu trupes izplatību ietekmējošos bioloģiskos un antropogēnos faktorus; izstrādāt rekomendācijas trupes izplatības ierobežošanai intensīvas mežsaimniecības apstākļos.

Pētījuma mērķa sasniegšanai paredzēts:

 1. Pārbaudīt dažādas izcelsmes skuju koku rezistenci pret Heterobasidion spp. un Armillaria spp.:
  a) stādmateriāla rezistences pētījumi, lai novērtētu dažādas izcelsmes 5 gadus vecu priežu un egļu uzņēmību pret Armillaria sp.;
  b) Heterobasidion sp. micēlija izplatības novērtējums mākslīgi inficētos kokos (9 dažādas koku sugas);
  c) H. annosum dinamikas pētījumi Pinus contorta stādījumos Vidusdaugavas mežsaimniecībā.
 2. Novērtēt Heterobasidion spp. un Armillaria spp. attīstību ietekmējošos biotiskos un abiotiskos faktorus:
  a) sakņu trupes izplatības novērtējums priežu audzēs, tajā skaitā atjaunotajās priežu jaunaudzēs; Armillaria spp. izraisītie zaudējumi atjaunotajās priežu audzēs. Armillaria izplatības dinamikas pētījumi divos objektos priežu jaunaudzēs Dienvidkurzemes mežsaimniecības Akmensraga meža iecirknī;
  b) Heterobasidion annosum izplatības salīdzinājums mākslīgi un dabiski atjaunotajās priežu audzēs atšķirīgos meža tipos;
  c) augsnes apstrādes ietekme uz H. annosum sastopamību kūdras un minerālaugsnēs – sakņu piepes micēlija dzīvotspējas novērtējums aktīvā eksperimentā (dažāda diametra sakņu fragmenti tiks eksponēti augsnes virskārtā un 10 cm dziļumā);
  d) H. annosum izplatības novērtējums maza diametra skuju koku celmu saknēs;
  e) P. gigantea micēlija attīstības pārbaude trupējušā egles koksnē.
 3. Analizēt ciršanas atlieku nozīmi sakņu piepes izplatībā:
  a) analizēt H. annosum augļķermeņu attīstības dinamiku uz maza diametra egles koksnes mežizstrādes atliekām meža tipos ar spēcīgi un vāji attīstītu lakstaugu veģetāciju;
  b) H. annosum un P. gigantea augļķermeņu attīstības dinamikas pētījumi uz lielu dimensiju mežizstrādes atliekām.
 4. Pētījumi par celmu izstrādi saistībā ar sakņu trupes ierobežošanu un ietekmi uz vidi:
  a) sakņu piepes un celmenes sastopamības novērtējums celmu izstrādes objektos 2017. gadā (5 gadus pēc atcelmošanas);
  b) meža atjaunošanās un sakņu mikorizācijas novērtējums celmu izstrādes eksperimenta objektos.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.01.11.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.