Aktīvie pētījumi

Eirāzijas lūša Lynx lynx aizsardzības plāna atjaunošana
Projekta vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 1.7.2016
Beigu datums: 30.9.2017

Latvijas vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" finansēts projekts.

Projekta mērķis: Eirāzijas lūša populācijas Latvijā saglabāšana labvēlīgā aizsardzības statusā ilgtermiņā, veicinot labvēlīga stāvokļa sasniegšanu un uzturēšanu visā Baltijas lūšu populācijā, kā arī rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām lielo plēsēju un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Projekta uzdevumi un galvenās veicamās aktivitātes:

  1. Nodrošināt sugas aizsardzības plāna (SAP) atjaunošanu atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu Nr.1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām.
  2. Organizēt vienu starpvalstu speciālistu tikšanās iesaistot Lietuvas, Igaunijas un LCIE ekspertus lielo plēsēju jautājumos, nodrošinot pieredzes apmaiņu un Latvijas SAP apspriešanu.
  3. Organizēt divas apspriedes ar atbilstošās jomas ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko, t. sk. medību, organizāciju pārstāvjiem SAP atjaunošanas laikā.
  4. Nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.