Aktīvie pētījumi

Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 1.1.2016
Beigu datums: 31.12.2017

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.02.15.)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.