Aktīvie pētījumi

Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana
Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 17.9.2018
Beigu datums: 20.12.2023

Pētījuma pasūtītāji – a/s "Latvijas Valsts meži" un a/s "Latvijas Finieris".

Pētījuma galvenais uzdevums ir pilnveidot bērza kokaudžu ierīkošanas un audzēšanas praksi ar mērķi palielināt bērzu mežu produktivitāti un vitalitāti, izstrādājot risinājumus un rekomendācijas meža resursu ilgtspējīgas un ekonomiski pamatotas apsaimniekošanas atbalstam. Sešos etapos sadalītais pētījums sastāv no vairākiem darba uzdevumiem, kuri virzīti uz bērzu sēklkopības bāzes kvalitātes paaugstināšanu, atjaunošanas prakses uzlabošanu un jaunaudžu augšanas gaitas un vitalitātes uzlabošanas iespēju izpēti.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.