Aktīvie pētījumi

WAMBAF Tool Box
Projekta vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 1.8.2019
Beigu datums: 31.1.2021


 

Interreg Baltijas Jūras Reģiona programmas projekts.

WAMBAF Tool Box projekta mērķis ir turpināt WAMBAF (Water management in Baltic Forests, 2016–2019) projekta gaitā uzsāktās aktivitātes, detalizējot un padziļinot tajā izveidotos rīkus ar mērķi samazināt barības vielu un dzīvsudraba nokļūšanu ūdenstecēs un ūdenstilpēs mežsaimniecības rezultātā (konkrēti pievēršoties meža meliorācijas sistēmu renovācijai, aizsargjoslu un bebraiņu apsaimniekošanai).

Kopējais finansējums: 1 059 125 EUR
Interreg finansējums: 828 825 EUR
LVMI Silava finansējuma daļa: 80 000 EUR

Vadošais partneris: Zviedrijas Mežu aģentūra
Partneri: Zviedrijas Meža pētīšanas institūts, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, Somijas Dabas resursu institūts, Metsähallitus, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētnieciskais centrs, Polijas Meža pētīšanas institūts, WWF Krievija, Krievijas Zinātņu akadēmijas Karēlijas Pētījumu centrs.

Plānotās aktivitātes:

 1. Mašīnmācīšanās attīstīšana, reģionā izmantojamu mitro vietu karšu izstrāde;
 2. Bebru ietekmes analīze un populāciju apsaimniekošanas plānošana telpiskā mērogā;
 3. WAMBAF projekta laikā sagatavoto īsfilmu tulkošana;
 4. Meža meliorācijas sistēmu renovācijas rokasgrāmatas izstrāde;
 5. Izstrādāto rīku pielietošana apmācībās;
 6. Aktivitāšu plāna prezentēšana iesaistītajām pusēm.

Aktualitātes

 • 03.–04.09.2019. Projekta uzsākšanas seminārs Upsalā, Zviedrijā.
 • 06.–08.11.2019. Mitro vietu karšu darba grupas seminārs/apmācības Umeå, Zviedrijā.
 • 03.–04.02.2020. Meliorācijas sistēmu renovācijas rokasgrāmatas izstrādes darba grupas seminārs Vantā, Somijā.
 • 03.–04.03.2020. Projekta sanāksme Rīgā, Latvijā.
 • 2020. gada rudens (septembris, oktobris) – apmācību organizēšana.
 • 06.2020. Pētījuma ietvaros izveidoti video sižeti: Ūdensteču aizsargjoslu ekoloģiskās funkcijas un apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā (video šeit), Bebri, to ietekme un apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā (video šeit) un Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana Baltijas jūras reģionā (video šeit).
 • 21.08.2020. Īsa informācija-relīze par pētījuma aktivitātēm šeit.
 • 23.03.2021. Turpinot iepriekšējos gados uzsākto darbu, WAMBAF ToolBox projekta ietvaros ir sagatavota rokasgrāmata ūdens kvalitātes aizsardzības struktūru plānošanai un izveidošanai, veicot meža meliorācijas sistēmu renovāciju. Rokasgrāmatā aprakstītas nozīmīgākās struktūras, nosacījumi to plānošanai, ierīkošanai nepieciešamie materiāli un norādījumi uzraudzībai un efektivitātes monitoringam. Rokasgrāmata šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.