Aktīvie pētījumi

Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – "Blue smoke"
Projekta vadītājs: Mārtiņš Zeps
Sākuma datums: 1.7.2020
Beigu datums: 31.12.2022

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/19/A/092)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Vadošais partneris: SIA "LINDA-1"
Projekta vadītājs: Jānis Zandbergs

Sadarbības partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Kontaktpersona: Mārtiņš Zeps

Pētījuma mērķis: ir iegūt intelektuālā īpašumā tiesības un ekonomiskās priekšrocības, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu jaunu pārtikas kūpināšanas tehnoloģiju, kas sastāvēs no kūpināšanas iekārtas ar automatizētu vadību un tai speciali izstrādāta kurināmā, kas kompleksā veida nodrošinās, ka pārtikas produktu kūpināšanas procesa izmantotie, koksnes dabīgās degšanas rezultātā iegūtie dūmi tiek radīti un kontrolēti tādā veida, ka kūpinājuma produkcija atbilst EK noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz benzpirena koncentrāciju, vienlaicīgi saglabājot gala produkta uzturvērtības un organoleptiskās īpašības.

Kopējais finansējums: 617503,51 EUR

Aktualitātes

 1. 09.12.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 2. 31.03.2021. Petījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 3. 29.06.2021. Petījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 4. 27.09.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 5. 28.12.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 6. 31.03.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 7. 30.06.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 8. 17.08.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 9. 09.09.2022. Pētījuma aktualitātes – dalība izstādē "Riga Food". Relīze šeit.
 10. 03.10.2022. Pētījuma aktualitātes – dalība izstādē "Mežzinātnes pēcpusdienā". Relīze šeit.
 11. 04.11.2022. Pētījuma aktualitātes – dalība starptautiskā konferencē par zemes izmantošanas ilgtspēju. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.