Aktīvie pētījumi

Inovatīvu Baltā vītola-daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana ar koksnes pelnu un mazāk pieprasīto kūdras frakciju maisījumiem ielabotās marginālās minerālaugsnēs
Projekta vadītājs: Andis Bārdulis
Sākuma datums: 1.10.2020
Beigu datums: 30.9.2023

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/19/A/112)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi", 3. kārta

Kopējais finansējums: 329 117.01 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 213 267.82 EUR (64,80%) un privātās attiecināmās izmaksas 115 849.19 EUR (35,20%)

Pētījuma vadītājs: Andis Bārdulis
Kontaktpersona: Dagnija Lazdiņa

Pētījuma mērķis: izstrādāt inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas, lai veidotu ilgtspējīgu Balto vītolu (Salix alba)-daudzgadīgo zālaugu agromežsainiecības sistēmas, kuru mērķis ir atgriezt skābo minerālaugšņu marginālās platības bioekonomikā, izmantojot organiskās izcelsmes augsnes ielabotājus – kūdras ražošanas blakusproduktus un koksnes pelnus.

Aktivitātes

  1. Līdz šim izmantoto tehnoloģiju un metožu priekšrocību un trūkumu novērtējums izmēģinājumu stādījumos un sējumos, kas ierīkoti marginālas platībās, augsni ielabojot ar organiskas izcelsmes ielabošanas līdzekļiem.
  2. Koksnes pelnus un kūdru saturoša organiskā augsnes ielabošanas līdzekļa maisījumu receptūras izstrāde, tā izgatavošanas tehnoloģiskā procesa apraksta izveide, piemērotības ražošanas apstākļiem pārbaude.
  3. Apsekot vietējās Balto vītolu audzes, atlasīt, pavairot sievišķos un vīrišķos juvenili ātraudzīgos klonus ar augstvērtīgām stumbra īpašībām un labiem spraudeņu apsakņošanas rādītājiem, uzsākt selekcionāra tiesību aizsardzības procedūru.
  4. Apauguma iestrādes tehnoloģijas un alternatīvo organisko augsnes ielabošanas līdzekļu efektivitātes pārbaude smaga māla akmeņainā augsnē ar nenoturīgu mitruma režīmu audzējot ekoloģiski plastiskus kokaugus.
  5. Pētījuma administratīvie un publicitātes pasākumi.

Aktualitātes

  1. 2020. gada oktobris. Uzsākta perspektīvāko vītolu audžu apzināšana un iepriekš ierīkoto selekcijas stādījumu apsekošana: apraksts šeit.
  2. 15.12.2020. LVMI Silava ziņojums Kūdras biedrības padomes sapulcē, aicinot uz sadarbību un identificēt mazāk pieprasītās kūdras frakcijas. Ziņojums šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.