Aktīvie pētījumi

Modelēšanas rīki gruntsūdens līmeņa un citu faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no koku stumbra virsmas raksturošanai kūdreņos un purvaiņos
Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 1.11.2020
Beigu datums: 30.6.2022

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virzienā "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība", īstenots sadarbībā ar


1.2.1.1/18/A/004 Pētniecības projekts P23
Modelēšanas rīki gruntsūdens līmeņa un citu faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no koku stumbra virsmas raksturošanai kūdreņos un purvaiņos

Pētījuma mērķis: nodrošināt mežsaimniekus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem, tajā skaitā SEG emisiju no koku stumbra virsmas modelēšanas rīkiem SEG emisiju no koku stumbra virsmas aprēķiniem un ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanai, apsaimniekojot mežaudzes ar organiskām augsnēm.

Pētījuma apraksts. Pētījuma gaitā paredzēta: izmēģinājumu objektu atlase un ierīkošana (gruntsūdens līmeņa monitoringa akas un elastīgas aploces uz koku stumbriem gāzes kameru uzstādīšanai); siltumnīcefekta gāzu emisiju no koku stumbra virsmas un gruntsūdens līmeņa izmaiņu datu datu analīze, siltumnīcefekta gāzu emisiju vienādojumu un papildus datu ieguves metožu izstrādāšana. Siltumnīcefekta gāzu emisiju vienādojumu integrēšana ietekmes uz klimata izmaiņām modelēšanas rīkā un augšanas gaitas modelī.

Pētījuma rezultāts: izstrādāts jauns produkts – modelēšanas instrumenti SEG emisiju mazināšanas pasākumu īstenošanai mežaudzēs ar pārmitrām un meliorētām kūdras augsnēm un pētījumā novērtēto SEG emisiju samazināšanas iespēju sociāli ekonomiskais novērtējums.

Aktualitates

  1. 17.04.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  2. 17.07.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.