Aktīvie pētījumi

Sakņu trupes ierobežošana, izmantojot Latvijas izcelsmes sēņu izolātus
Projekta vadītājs: Dārta Kļaviņa
Sākuma datums: 1.12.2020
Beigu datums: 30.11.2023

  

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/20/A/095)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Pētījuma mērķis ir sniegt ieguldījumu Bioloģiskās daudzveidības Konvencijas un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķos (RIS3), izvērtējot sēņu jauktās suspensijas (Phlebiopsis gigantea, Bjerkandera adusta un Sistotrema brinkmannii) efektivitāti pret sakņu piepes Heterobasidion infekciju skuju koku celmos. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāts alternatīvs preparāts jau esošam, plaši izmantotam produktam.

Pētījuma īstenošanas vieta – LVMI Silava; Laiks – no 2020. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim, projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši, attiecināmās izmaksas – 466264,49 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 279776,69 EUR.

Aktualitātes

 1. 01.12.2020. Uzsākta vietējo Phlebiopsis gigantea, Bjerkandera adusta un Sistotrema brinkmannii izolātu atlase un to antagonisma pārbaude pret Heterobasidion spp.
 2. 01.02.2021. No pārbaudītajiem izolātiem izvēlēti 3 labākie katras sugas izolāti lai pārbaudītu to attīstības ātrumu koksnē.
 3. 04.01.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 4. 16.03.2021. Pētījuma aktualitātes, Relīze šeit.
 5. 18.05.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 6. 20.08.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 7. 26.11.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 8. 23.02.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 9. 31.05.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 10. 30.08.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 11. 30.11.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.