Aktīvie pētījumi

Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 1.3.2021
Beigu datums: 31.12.2025

Pētījuma atbalstītājs – a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma saturs:

  1. Zināšanu uzkrāšana par Latvijā reti sastopamu vietējo un introducēto koku sugu atjaunošanu un audzēšanu.
  2. Vētru un uguns bojājumu ietekme un tās izmaiņas nākotnes klimatā.
  3. Biotisko faktoru ietekmes pārmaiņas nākotnes klimatā.
  4. Koku augšanas gaitas izmaiņas nākotnes klimatā.
  5. Modeļteritorija kompleksiem ilgtermiņa novērojumiem par mežkopības ietekmi uz meža un ar to saistītajām ekosistēmām ar auglīgām kūdras augsnēm. 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.