Aktīvie pētījumi

Uz tālizpēti balstīta meža riska faktoru uzraudzības sistēma (Forest Risk)
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 1.3.2022
Beigu datums: 30.11.2023

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/21/A/040)
Specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1.1 Praktiskas ievirzes pētījumi 5. kārta

Vadošais partneris: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI)
Zinātniskais vadītājs: Ints Mednieks

Sadarbības partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Kontaktpersona: Jānis Donis

Pētījuma mērķis: jaunu tehnoloģiju izstrāde meža stresa faktoru novērtēšanai, uzraudzībai un brīdināšanai par meža riskiem, pamatojoties uz tālizpētes datu apstrādi, ieskaitot brīvi pieejamus satelītu datus, mērķtiecīgi iegūtus datus, izmantojot UAV, un papildu datus.

Kopējais finansējums: 431 726 EUR

Aktualitātes

  1. 30.05.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  2. 21.08.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  3. 30.11.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.