Aktīvie pētījumi

ES lauku reģionu attīstības iespēju palielināšana un maza mēroga bioloģisku risinājumu atbalstīšana pārejai uz ilgtspējīgu, atjaunojošu, iekļaujošu un taisnīgu aprites bioekonomiku (RuralBioUp)
Projekta vadītājs: Kristaps Makovskis
Sākuma datums: 1.10.2022
Beigu datums: 30.9.2025

   

Pētījuma finansētājs: Eiropas Komisijas Horizon Europa Framework programma, Circular economy and bioeconomy sectors (HORION-CL6-2021-CIRCBIO-01), līguma Nr. 101060618.

Pētījuma partneriAgenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) (Itālija), Globaz SA (LOBA) (Portugāle), Spring Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRI) (Itālija), Lombardy green chemistry association (LGCA) (Itālija), Civitta Eesti AS (CE) (Igaunija), Zentrum fur Soziale Innovation GMBH (ZSI) (Austrija), Riculture research, LTD, Trabusko (ART) (Čehija), Irish bioeconmy foundation (IBF) (Īrija), Vegepolys valley (VEGE) (Francija), Institutul de prognoza economica (IPE) (Rumānija), Italian biomass association (ITAB) (Itālija).

Pētījuma RuralBioUp mērķisatbalstīt inovatīvus uzņēmējus, paplašināt maza mēroga bioloģisku risinājumus izmantošanu lauku apvidos, izveidot labvēlīgu ekosistēmu pārejai uz ilgtspējīgu, atjaunojošu, iekļaujošu un taisnīgu aprites bioekonomiku visos Eiropas Savienības reģionos. Projekta ietvaros izveidos 9 reģionālos bioekonomikas atbalsta centrus/platformas (Regional Hubs) 6 Eiropas Savienības valstīs (Latvijā, Īrijā, Itālijā, Rumānijā, Čehijā, Francijā). Katrā reģionā izstrādās rīcības plānus turpmākai bioekonomikas attīstībai. Reģionu atbalsta centros aicinās iesaistīties lauksaimniekus, mežsaimniekus, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un vietējās kopienas.

Aktualitātes

  1. 10.–11.10.2022. RuralBioUp pētījumā iesaistītie partneri piedalījās uzsākšanas sanāksmē, kas norisinājās Romā, Itālijā.
  2. 5.12.2022. LVMI Silava vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa iekļauta Vidzemes inovāciju nedēļas ekspertu padomes sastāvā; informācija par ekspertu padomi šeit.
  3. 6.–7.12.2022. Dalība EU Cap Network seminārā "Smart circular farming to address high energy and fertiliser prices", kas norisinājās Porto, Portugālē.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.