Aktīvie pētījumi

Zāģmateriālu žāvēšanas režīmi ar hidrotermisku koksnes strukturālās uzbūves sākotnēju paliekošu koksnes mikroskopisku izmaiņu
Projekta vadītājs: N N
Sākuma datums: 16.7.2007
Beigu datums: 16.3.2010

Pētījuma finansētājs – Izglītības un zinātnes ministrija. Tirgus orientētais pētījums.

Izstrādājamais pētījums dod pilnīgi jaunu tehnoloģiju un zāģmateriālu žāvēšanas režīmus, kas izmanto sākotnēju žāvējamo materiālu hidrotermisko apstrādi, panākot paliekošu bioloģisko kapilāri porainās koloidālās uzbūves izmaiņu. Svaigi cirstas koksnes bioloģiskā uzbūve ir pilnā mērā spējīga reaģēt uz dažādām temperatūras un gaisa relatīvā mitruma svārstībām un atkarībā no tām veidot atbilstošas izmaiņas kapilāri porainā koloidālā uzbūvē. Mērķis ir panākt, lai šīs izmaiņas būtu neatgriezeniskas, nepazeminātos koksnes fizikāli mehāniskās īpašības un ātrāk norisinātos žāvēšanas process.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.