Pētījumu arhīvs

Bioloģisko preparātu pielietošana Heterobasidion annosum izraisītās sakņu trupes ierobežošanai skujkoku audzēs
Projekta vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 14.5.2010
Beigu datums: 8.11.2010

Pētījuma finansētājs Meža attīstības fonds.

Pētījuma darba uzdevumi:

  1. Lauka apstākļos, izmantojot P. gigantea un H. annosum suspensijas, analizēt P. gigantea Latvijas izcelsmes izolātu antagonismu pret H. annosum un salīdzināt šo Latvijas izolātu efektivitātes rādītājus ar preparāta Rotstop sastāvā esošās sēnes P. gigantea efektivitātes radītājiem.
  2. Novērtēt P. gigantea Latvijas izolātu efektivitāti pret H. annosum sporu infekciju ar H. annosum inficētās skujkoku audzēs, izmantojot egles bluķīšus.
  3. Novērtēt P. gigantea Latvijas izcelsmes izolātu efektivitāti skujkoku celmu aizsardzībā pret H. annosum dabisko infekciju, salīdzinājumā ar Rotstop.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.