Pētījumu arhīvs

Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai
Projekta vadītājs: Jānis Vuguls
Sākuma datums: 1.7.2010
Beigu datums: 30.6.2013

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
Nr. 2010/0199/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/021
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās"

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, ERAF 2.1.1.2. aktivitātes mērķis ir nodrošināt zinātnisko institūciju kapacitātes attīstību, sekmēt projektu īstenošanu, jaunu sadarbības projektu izstrādi un dalību tehnoloģiskajās platformās, kā arī nodrošināt zinātniskajām institūcijām iespēju piedalīties zinātniskos kongresos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropas Savienībā un pasaulē.

LVMI Silava īstenotā projekta mērķis ir veicināt institūta starptautiskās sadarbības projektu attīstību un veicināt institūta atpazīstamību un konkurētspēju ārzemēs. Projekta ietvaros paredzēts piesaistīt kvalificētu speciālistu – zinātnisko darbinieku kompetenci un konsultāciju pakalpojumus, lai sagatavotu sadarbības projektu pieteikumus starptautiskās pētniecības un tehnoloģiju programmās. Paredzēts izplatīt LVMI Silava pētījumu rezultātus vietējā un starptautiskajā periodikā, kā arī atbalstīt LVMI Silava zinātnisko darbinieku mobilitāti, dalību starptautiskos kongresos, konferencēs.

Plānotais projekta rezultāts – līdz 2013. gadam, izmantojot LVMI Silava zinātnisko kapacitāti un piesaistot kvalificētu speciālistu pakalpojumus, sagatavoti 6 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumi meža atjaunošanas, meža selekcijas un ģenētikas, meža hidroloģijas, bioenerģētikas un meža fitopatoloģijas pētījumu jomās; vismaz 12 starptautisko mežzinātnes konferenču un kongresu apmeklējums; vismaz 15 pētījumu rezultātus atspoguļojošas publikācijas meža nozares starptautiskajos izdevumos.

Aktualitātes

 1. 31.07.–06.08.2010. Dalība 9. starptautiskajā Mikoloģijas kongresā
 2. 09.09.2010. Dalība somatiskās embrioģenēzes pētnieku darba grupas konferencē
 3. 15.09.2010. Dalība IUFRO XXIII kongresā "Meži nākotnei – vides un sabiedrības ilgtspēja"
 4. 12.–16.09.2010. Dalība Nordic-Baltic seminārā "Documentation and access to information and material of vegetatively propagated plants and forest resources"
 5. 20.–25.09.2010. Dalība starptautiskā papeļu simpozijā
 6. 15.10.2010. Dalība COST akcijas FP0903 konferencē "Pētniecība, monitorings un modelēšana klimata pārmaiņu un gaisa piesārņojuma ietekmes uz meža ekosistēmām izvērtēšanā"
 7. 17.00.2010. Dalība Ziemeļvalstu, Baltijas un Atlantijas valstu mežzinātnes institūtu direktoru sanāksmē
 8. 20.–22.01.2011. Dalība sadarbības projekta "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mežzinātnes institūciju komunikācijas speciālistu sadarbības tīkls" darba sanāksmē
 9. 31.03.–01.04.2011. Dalība starptautiskā konferencē par augu biotehnoloģijām Baltijas jūras reģionā
 10. 04.–08.04.2011. Dalība EUCARPIA Ģenētisko resursu konferencē
 11. 07.–08.04.2011. Dalība EFINORD organizētā sanāksmē Workshop on biomass production and intensive forest management – building up the EFINORD agenda
 12. 03.–07.05.2011. Dalība EFI Centrāl- un Austrumeiropas biroja ikgadējā sanāksmē
 13. 21.–26.06.2011. Dalība Eiropas Nacionālo meža inventarizāciju sadarbības tīkla sanāksmē
 14. 27.06.–01.07.2011. Dalība COST akcijas FP0803 konferencē Carbon balance after disturbances and drought
 15. 24.–26.08.2011. Dalība SNS sadarbības projekta "Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mežzinātnes institūciju komunikācijas speciālistu sadarbības tīkls" darba sanāksmē
 16. 04.–10.09.2011. Dalība IUFRO konferencē Root and Butt Rot of Forest Trees
 17. 05.–09.09.2011. Dalība 30.Starptautiskajā Medību Biologu kongresā
 18. 05.–09.09.2011. Dalība SNS NORFOR konferencē Forest management and silviculture in the north balancing future needs
 19. 18.–22.09.2011. Dalība MODELCARE 2011
 20. 19.–23.09.2011. Dalība XVIII Baltijas mikologu un lihenologu simpozijā
 21. 26.–29.09.2011. Dalība SNS Ziemeļvalstu-Baltijas valstu meža patologu sanāksmē
 22. 07.–11.11.2011. Dalība EFINORD sadarbības tīkla projekta "Mežsaimniecība un ūdens" darba sanāksmē
 23. 21.–24.11.2011. Dalība seminārā Forest power
 24. 06.–08.05.2012. Dalība IUFRO direktoru forumā
 25. 21.–24.05.2012. Dalība apvienotajā IUFRO, COST, ENVeurope, ICP IM, APW un LTER starptautiskajā konferencē Biological Reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution
 26. 21.–25.05.2012. Dalība starptautiskā konferencē Seed Orchard and Breeding Theory Conference
 27. 28.05.–02.06.2012. Dalība konferencē Monitoring European Forests – Detecting and Understanding Changes
 28. 03.–07.06.2012. Dalība 14. Starptautiskajā Kūdras kongresā
 29. 01.–06.07.2012. Dalība EUROSOIL 2012 kongresā
 30. 03.–06.07.2012. Dalība ISEC2012 konferencē
 31. 06.–11.10.2012. Dalība starptautiskā konferencē Managing forests for ecosystem services: can spruce forests show the way?

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.