Pētījumu arhīvs

OSCAR2 – Operatīvo sistēmu centrs augstākā līmeņa pētījumiem (2. fāze)
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 3.1.2011
Beigu datums: 31.12.2015

Programmas finansētājs Ziemeļvalstu Mežzinātnes sadarbības komiteja SNS (Nordic Forest Research Cooperation Committee).

Sadarbības programmas OSCAR2 uzdevumi ir:

  • palielināt zināšanu līmeni un zinātnes un attīstības potenciālu meža operacionālo sistēmu jomā, integrējot dažādu valstu pētniecisko institūciju resursus un pieredzi;
  • atbalstīt un attīstīt efektīvas, konkurētspējīgas un videi draudzīgas meža operacionālās sistēmas, apvienojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mežzinātnieku spēkus.

Tādējādi programmas darbības mērķis ir radīt sinerģijas efektu un novērst dublēšanos pētnieciskajā darbā. Ne mazāk nozīmīgs uzdevums ir nodrošināt resursu izmantošanas efektivitāti, paaugstinot atdevi no investīcijām izpētes un attīstības sektorā.

Programmā izveidotas 7 darba grupas:

  • Meža darbu operacionālo sistēmu energoefektivitāte un izmeši, koordinators Dr. Björn Löfgren, Skogforsk;
  • Meža darbu ietekmes uz vidi (augsni un ūdeni) mazināšana, koordinators Dr. Jari Ala-Ilomäki, Metla;
  • Meža biokurināmā razošanas sistēmas, koordinators Dr. Bruce Talbot, Skog og Landskap;
  • Meža atjaunošanas un kopšanas mehanizācija, koordinators PhD. Andis Lazdiņš, LVMI Silava;
  • Mežsaimniecības uzņēmējdarbības principu attīstība, koordinators MSc. Anna Furness-Lindén, Skogforsk;
  • Meža mašīnu operatoru apmācība, koordinators BSc Anders Mörk, Skogforsk (balstoties uz zviedru pieredzi RECO programmas ietvaros);
  • OSCAR konference, kas notiek 2 reizes gadā (nākošā konference 2012. gadā notiks Latvijā).

Plašāka informācija par OSCAR aktivitātēm iepriekšējā (2005.2010. gads) un nākošajā periodā pieejama programmas mājas lapā.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.