Pētījumu arhīvs

Stumbra individuālo aizsardzības metožu izvērtējums jaunaudzēs
Projekta vadītājs: Jānis Baumanis
Sākuma datums: 10.5.2011
Beigu datums: 16.12.2013

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma mērķis: veikt līdz šim a/s "Latvijas valsts meži" jaunaudzēs pielietoto individuālo stumbra aizsardzības metožu izvērtējumu lapu koku jaunaudzēs, kā arī veikt repelenta WŐBRA un aizsargspirāles efektivitātes izmēģinājumus egles, priedes un apses jaunaudzēs.

Darba uzdevumi:

 1. Veikt literatūras datu apkopošanu un analīzi par Eiropā izmantotajām stumbru individuālajām aizsardzības metodēm;
 2. Veikt jaunaudžu, kurās veikta kociņu stumbra aizsardzība, izmantojot mehāniskos aizsardzības līdzekļus, apsekošanu un sagatavot izvērtējumu par kociņu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas sekmēm un efektivitāti (pa koku sugām un aizsardzības līdzekļiem);
 3. Veikt repelenta WŐBRA un stumbra aizsargspirāles lietošanas izmēģinājumus:
  a) noteikt prasības repelenta WŐBRA (sadarbībā ar Latvijas Valsts augu aizsardzības un pētniecības centru) un stumbra aizsargspirāles lauka izmēģinājuma parauglaukumu ierīkošanai (ģeogrāfiskais izvietojums, jaunaudzes platība, augšanas apstākļu tips, audzes vecums u.t.t.);
  b) ierīkot repelenta WŐBRA un stumbra aizsargspirāles lietošanas izmēģinājumus egles, priedes, apses un ozola jaunaudzēs, aļņa un staltbrieža bojājumiem pakļautās teritorijās, un veikt atkārtotus novērojumus;
  c) sagatavot repelenta WŐBRA un stumbra aizsargspirāles lietošanas efektivitātes novērtējumu un iesniegt a/s "Latvijas valsts meži";
  d) sagatavot dokumentus iesniegšanai Latvijas Valsts augu aizsardzības un pētniecības centrā, repelenta WŐBRA reģistrēšanai Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstā.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.