Pētījumu arhīvs

Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei
Projekta vadītājs: Arnis Gailis
Sākuma datums: 13.4.2011
Beigu datums: 1.7.2015

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.