Pētījumu arhīvs

BalBiC – Bioenerģijas un industriālo kokogļu (bioloģisko ogļu) ražošanas attīstība
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 3.10.2011
Beigu datums: 28.6.2013

Central Baltic Interreg IV A programmas, kas tiek finansēta ar ES Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atbalstu, projekts.

Pētījuma mērķis ir apkopot un izplatīt informāciju par kokogļu ražošanai nepieciešamo izejvielu pieejamību, kokogļu izmantošanu un potenciālajām tirgus iespējām, kā arī attīstīt sadarbību starp enerģētiskās koksnes ražotājiem un patērētājiem. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Helsinku Universitātes Mežzinātņu departamentu un LVMI LVMI Silava, bet uzņēmums Tapio ir atbildīgs par izejvielu pieejamības, kā arī sadarbības un apmācību darba grupu uzdevumu īstenošanu.

Projekta mērķgrupas aptver enerģētiskās koksnes ražošanā un izmantošanā ieinteresētos uzņēmējus un privātpersonas:

 • meža īpašniekus;
 • mežizstrādes un koksnes piegādes uzņēmumus;
 • transporta uzņēmumus;
 • uzņēmumus, kas plāno investēt kokogļu vai bioogļu ražošanā;
 • enerģiju ražojošos uzņēmumus;
 • meža nozares uzņēmumus;
 • pašvaldības;
 • valsts pārvaldes institūcijas;
 • pētnieciskos institūtus, universitātes, arodskolas un koledžas.

Sagaidāmie rezultāti:

 • datu bāze par izejvielu pieejamību Uusimaa, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme un Etelä-Karjala provincēs Somijā un pašvaldībās Latvijā un Igaunijā;
 • ziņojums par cietā biokurināmā pieejamību, tā pašreizējiem un potenciālajiem patērētajiem projekta reģiona teritorijā;
 • rokasgrāmata par ilgtspējīgu kokogļu izejvielu ražošanu meža īpašniekiem;
 • viegli izmantojami izglītojoši materiāli meža īpašniekiem par bioogļu izejvielu ražošanu;
 • attīstīta sadarbība starp ieinteresētajām pusēm;
 • informācijas materiāls par bioogļu ražošanu un izmantošanu;bioogļu mārketinga plāns; bioogļu izejvielu piegāžu simulators.

Projekta laikā tiks rīkotas vairākas informācijas dienas, semināri un apmācību kursi. Apmācību materiāli un rīki (datu bāze, simulators) tiks sagatavoti atbilstoši dažādu ieinteresēto pušu vajadzībām.

Projekta mājas lapa

Aktualitātes

 • 28.11.2012. Aptauja par Kokogļu biznesa piegādes ķēdēm
  Šī aptauja notiek Baltijas atjaunojamās enerģijas attīstības projekta BalBIC ietvaros, kura mērķis ir veicināt kokogļu industriālu izmantošanu Baltijas jūras reģionā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot kokogļu biznesa piegādes ķēdi Latvijā, Somijā un Igaunijā. Apkopotā informācija ir konfidenciāla un paredzēta tikai zinātniskiem pētījumiem. Aptaujā nav pareizi vai nepareizi atbilžu varianti. Katra atbilde ir vienlīdz svarīga, jo atspoguļo Jūsu viedokli. Jau iepriekš pateicamies par Jūsu ieguldījumu un anketas aizpildīšanu!
  Norādījumi anketas aizpildīšanai! Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 30 minūtes un sastāv no 10 jautājumiem. Visiem jautājumiem ir doti atbilžu varianti, no kuriem Jums jāizvēlas Jūsuprāt piemērotākā atbilde. Aptaujā tiek noskaidroti viedokļi, tādēļ lūdzam Jūs atbildēt uz visiem jautājumiem, arī tad, ja Jums nav tiešas pieredzes par jautājumā minēto tēmu. Aptaujas anketa šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.