Pētījumu arhīvs

Meža koku adaptācijas potenciāls un tā paaugstināšanas iespējas
Projekta vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 1.2.2013
Beigu datums: 30.12.2016

Pētījuma finansētājs Latvijas zinātnes padome.

Pētījuma mērķis ir radīt jaunas zināšanas par meža koku adaptāciju dažādiem ar klimata izmaiņām saistītiem faktoriem, adaptācijas mehāniskiem un potenciālu un iespējām veicināt adaptācijas procesu, lai uzlabotu nākotnes mežaudžu vitalitāti. projektā apvienojušies eksperti meža selekcijas un ģenētikas, dabisko traucējumu un pārnadžu faunas jomās, nodrošinot iespējas precīzāk izprast ar adaptāciju mainīgiem klimatiskiem apstākļiem saistītos aspektus, ģenētisko faktoru lomu adaptācijas proecesā un iespējas veicināt audžu pielāgošanos, saglabāt to dzīvotspēju un ražību. Dati projektā tiks ievākti plašos, galvenokārt lapu koku pēcnācēju pārbaužu stādījumos (kopā vairāk kā 1000 ģimenes), kā arī eksperimentos kontrolētos apstākļos.

Pētījuma pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.