Pētījumu arhīvs

Ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu ražošanai
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 20.12.2013
Beigu datums: 31.7.2015

  

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
Nr. 2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Pētījuma aktualitāšu emuāra adrese http://treesforpellets.blogspot.com/ 

Pētījuma mērķis
Nodrošināt zinātnes un ražošanas integrāciju, izstrādājot praksē izmantojamus risinājumus ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanai un apsaimniekošanai veicinot neapsaimniekoto zemju lietderīgu izmantošanu ar salīdzinoši nelieliem ilgtermiņa ieguldījumiem, un iespējami augstas pievienotās vērtības produkcijas ieguvei no to pārstrādes Latvijas uzņēmumos.

Sadarbojoties zinātniskajai institūcijai un komersantam, tiks veikts rūpniecisks pētījums, kas ietver sekojošas aktivitātes:

  • ātraudzīgo koku sugu koksnes īpašības,
  • ātraudzīgo koku sugu koksnes testēšana granulu ražošanai,
  • Latvijā izplatīto papeļu klonu atlase un ģenētiskās analīzes,
  • ātraudzīgo koku sugu augšanas gaitas izpēte plantāciju mežos un atvasājos,
  • ātraudzīgo koku sugu plantāciju izveides un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde,
  • papeļu klonu pārbaužu stādījumu ierīkošana.

Aktualitātes


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.