Pētījumu arhīvs

Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide
Projekta vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 24.1.2014
Beigu datums: 31.8.2015

Eiropas Sociālā fonda projekts (Nr. 2013/0022/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/053)
Programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
prioritāte 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne"
pasākums 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība"
aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

Aktualitātes

  1. 30.03.2014. Pētījumā paveiktais 2014. gada I ceturksnī
  2. 25.06.2014. Pētījumā paveiktais 2014. gada II ceturksnī
  3. 30.09.2014. Pētījumā paveiktais 2014. gada III ceturksnī
  4. 16.-18.10.2014 LVMI Silava un Daugavpils Universitātes organizētā konference
    "9th Baltic Theriological Conference"
  5. 31.01.2015. Pētījumā paveiktais 2014. gada IV ceturksnī
  6. 31.05.2015. Pētījumā paveiktais no 2015. gada 1. februāra līdz 31. maijam
  7. 31.08.2015. Pētījuma noslēguma pārskats

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.