Pētījumu arhīvs

Koksnes pelnu apstrādes un izmantošanas meža mēslošanā tehniskā un metodiskā risinājuma izstrādāšana
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 20.12.2013
Beigu datums: 31.8.2015

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
Nr. 2013/0065/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/034
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.