Pētījumu arhīvs

Latvijas meža resursu ilgstpējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 17.5.2013
Beigu datums: 12.11.2013

Pētījuma finansētājs – Meža attīstības fonds.

Pētījuma ilgtermiņa (2008.–2013. gads) mērķis – izstrādāt lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmu Latvijas meža resursu ekonomiski pamatotas izmantošanas plānošanai stratēģiskā līmenī.

Pētījuma zinātniskie pārskati (2010–2012)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2013)


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.