Pētījumu arhīvs

Veģetatīvo pavairojamo ātraudzīgo koku sugu klonu identifikācijas tehnoloģijas izstrāde
Projekta vadītājs: Ilze Veinberga
Sākuma datums: 1.9.2014
Beigu datums: 31.8.2015

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
Nr. 2014/0025/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/101
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Aktualitātes

  1. 23.12.2014. Pētījumā paveiktais 2014. gada 1. septembris 30. novembris
  2. 20.03.2015. Pētījumā paveiktais 2014. gada 1. decembris 2015. gada 28. februāris
  3. 19.06.2015. Pētījumā paveiktais 2015. gada 1. marts 31. maijs
  4. 31.08.2015. Pētījuma noslēguma pārskats (informatīvā sadaļa)

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.