Pētījumu arhīvs

Atbalsts LVMI Silava zinātniskās kapacitātes attīstības un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai
Projekta vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 1.5.2014
Beigu datums: 30.11.2015

  

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
Nr. 2015/0017/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/016
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas mežzinātnes zinātniskās kapacitātes attīstību un veicināt tās starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot 8 projektu pieteikumus ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 apakšprogrammās. Tiks sagatavoti 3 projekti, kuros LVMI Silava būs vadošais partneris (konsorcija koordinators), kā arī 5 projekti kā sadarbības partnerim.

Paredzēta dalība ES pētniecības un inovāciju programmu ietvaros organizētajās zinātniskajās konferencēs ar 2 stenda referātiem, kā arī dalība ES pētniecības un inovāciju programmu ietvaros organizētajās informācijas dienās un partnerības biržās apmeklējot 4 pasākumus.

Projekta īstenošanas vieta – LVMI Silava.
Attiecināmās izmaksas 64000 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 64000 EUR.

Aktualitātes


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.