Pētījumu arhīvs

Insekticīda Magtoksīns efektivitātes pārbaude zem apaļo kokmateriālu mizas esošu kaitēkļu ierobežošanā
Projekta vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 3.7.2015
Beigu datums: 16.10.2015

Pētījuma pasūtītājs – Meža attīstības fonds.

Pētījums tiek realizēts sadarbībā ar SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs".

Apaļo kokmateriālu eksports ir būtisks Latvijas mežsaimniecības komponents. Apaļo kokmateriālu eksporta veicināšanā būtiska nozīme ir to kvalitātes nodrošināšana, kas ietver arī kaitīgo organismu atrašanās iespējas novēršanu. Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) ir bīstams kaitēklis, kas izraisa skuju koku koksnes kvalitātes samazināšanos un koku bojāeju. Tas ir karantīnas organisms daudzās pasaules valstīs, un tā dzīvu īpatņu atrašanās eksportējamos kokmateriālos nav pieļaujama. Kā viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt insekticīdu pielietošana apaļo kokmateriālu transportēšanas laikā. Magtoksīns tb. ir elpošanas inde, kuru izmanto kā insekticīdu, akaricīdu. Preparāta darbīgā viela ir magnija fosfīts. Magnija fosfīts pēc saskarsmes ar atmosfēras gaisu izdala bezkrāsainu gāzi – fosforūdeņradi (fosfīnu), rezultātā notiek fumigācijas process. Latvijā šis preparāts ir reģistrēts kā insekticīds noliktavu kaitēkļu apkarošanai. Preparāts efektīvi ierobežo kaitēkļus visās to attīstības stadijās, bet nav pierādīta tā efektivitāte zem apaļo kokmateriālu mizas esošo kaitēkļu ierobežošanā. Pētījuma mērķis ir izvērtēt insekticīda Magtoksīns efektivitāti zem apaļo kokmateriālu mizas esošo kaitēkļu ierobežošanā.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.