Pētījumu arhīvs

Sadarbības tīkls izglītotiem Eiropas meža īpašniekiem
Projekta vadītājs: Ilva Konstantinova
Sākuma datums: 1.9.2015
Beigu datums: 31.8.2017

LVMI Silava ir sadarbības partneris Eiropas Komisijas (EK) Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību apakšprogrammas projektā "Network for Educated European Forest Owners" (EFO), projekta Nr. 2015-1-LV01-KA204-013437.

Vadošais partneris: biedrība "Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs".
Vadošā partnera pārstāve / projekta vadītāja – Māra Rozentāle.

Projekta vadošā partnera mājas lapa šeit.

Sadarbības partneri: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Tehnisko zinātņu universitāte (Jiveskila, Somija), biedrība "Privāto mežu centrs" (Igaunija) un Slovēnijas Mežsaimniecības institūts.

Projekta mērķis – veicināt Eiropas meža īpašnieku izglītošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanu.

Plānotās aktivitātes: inovatīvu izglītojošu un interaktīvu materiālu izveide meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanu, pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri un konferences.

Projekta ilgums 2 gadi, kopējais budžets 182 485 EUR, tai skaitā 100 % EK finansējums.


Projekta ietvaros sagatavota rokasgrāmata meža īpašniekiem (pilna versija šeit), kurā meža īpašnieks atradīs atbildes un skaidrojumus 40 jautājumiem:

 1. Meža resursi Latvijā, to nozīme tautsaimniecībā
 2. Vai Latvijas meži netiek pārmērīgi cirsti?
 3. Kas mūsu valstī aizstāv meža īpašnieku intereses?
 4. Kas ir Valsts meža dienests?
 5. Kas ir AS Latvijas valsts meži?
 6. Kad man var noderēt pašvaldība?
 7. Ar ko sākt, ja esmu īpašumā ieguvis mežu?
 8. Kā saprast, kas rakstīts mana meža taksācijā?
 9. veikt meža taksāciju?
 10. Kā jābūt iezīmētām mana īpašuma robežām?
 11. Kādi galvenie normatīvie akti ierobežo manu darbību mežā?
 12. Ja vides ierobežojumi neļauj saimniekot, vai varu saņemt kompensāciju?
 13. Ko darīt, ja negribu (nav laika, nav zināšanu) savu īpašumu apsaimniekot?
 14. Ko var dot iesaistīšanās kādā no meža kooperatīviem?
 15. Kas būtu jāzina par meža kaitēkļiem un slimībām?
 16. Kad varu mežu deklarēt kā plantāciju, ko tas man dos?
 17. Kādi ir galvenie ciršu veidi un kad tos lieto?
 18. Kur varu cirst, neņemot ciršanas apliecinājumu?
 19. Vēlos veikt ciršanu mežā, Kā saņemt nepieciešamo atļauju?
 20. Kā noskaidrot, cik kubikmetru koksnes ir manā cirsmā?
 21. ekonomiski izdevīgāk sagarumot koka stumbru?
 22. Esmu veicis kailcitri. Ko darīt tālāk?
 23. Kur un kādu koku sugu kur audzēt?
 24. Kā izvēlēties piemērotākos stādus meža atjaunošanai? Kas ir meža selekcija un ģenētika?
 25. Kā panākt, lai jaunos kociņus neiznīcinātu meža zvēri?
 26. Stādīšana pabeigta, ko darīt tālāk?
 27. Jaunaudžu kopšana, kāpēc tā vajadzīga, kā to veikt pareizi
 28. Kas būtu jāzina par mežizstrādes organizēšanu
 29. nozāģēt koku, lai tas nogāztos paredzētajā vietā
 30. Kas jāatceras par darba drošību mežā
 31. Koksnes pārdošanas veidi. Kuru no tiem izvēlēties?
 32. Kādas atskaites par darbību mežā ir jāiesniedz
 33. Cik lieli ir nodokļi un kā tie maksājami
 34. Kāda ir mana īpašuma tirgus vērtība?
 35. Kā lai iegūstu meža sertifikātu
 36. Kas mežā darāms, lai saimniekotu dabai draudzīgi?
 37. Kā sava meža apsaimniekošanai iegūt un izmantot Eiropas finansējumu?
 38. Kas jāzina par medībām īpašumā
 39. Koksne enerģijas ražošanai
 40. Meža blakusizmantošana

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.