Pētījumu arhīvs

Priežu audžu tīkllapsenes monitorings un rekomendācijas tās radīto bojājumu ierobežošanai
Projekta vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 7.7.2015
Beigu datums: 31.12.2019

Pētījuma pasūtītājs – a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma mērķis ir apzināt priežu audžu tīkllapsenes ietekmētās mežaudzes, novērtēt tās radītos bojājumus, veikt kaitēkļa bioloģijas un ekoloģijas pētījumus, kā arī sagatavot rekomendācijas saimnieciskai darbībai, lai samazinātu kaitēkļa negatīvo ietekmi.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.03.08.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.