Pētījumu arhīvs

Sakņu piepes izraisītās sporu infekcijas ierobežošana skuju koku audzēs
Projekta vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 1.1.2017
Beigu datums: 31.12.2018

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā Nr. 1.2.1.1/16/A/009 "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība", kas tiek īstenots sadarbībā ar

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

1.2.1.1/16/A/009 Pētniecības projekts P8
Sakņu piepes izraisītās sporu infekcijas ierobežošana skuju koku audzēs

Pētījuma mērķis:
Izstrādāt efektīvu bioloģisko preparātu skuju koku celmu aizsardzībai pret sakņu piepes sporu infekciju, kā arī aprobēt metodiku celmu apstrādei, lai stimulētu P. gigantea micēlija attīstību.

Pētījuma vispārējais apraksts:
Latvijā sakņu piepes Heterobasidion spp. izraisītie zaudējumi egļu audzēs galvenās aprites laikā sastāda vidēji 800
4790 eiro uz ha atkarībā no audzes vecuma un krājas. Skuju koku audzēs Latvijā sastopamas divas Heterobasidion kompleksa sēņu sugas: H. annosum un H. parviporum; egļu audzēs trupi pamatā izraisa H. parviporum. Lai ierobežotu svaigu skuju koku celmu inficēšanos ar sakņu piepes sporām, plaši tiek izmantoti bioloģiskie preparāti, kas satur lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea sporas. Celmu apstrāde ar bioloģiskajiem preparātiem atmaksājas gan no ekonomiskā, gan ekoloģiskā aspekta.

Sēņu savstarpējo konkurenci koksnē, tātad arī bioloģiskā preparāta efektivitāti lielā mērā ietekmē micēlija attīstības sekmes celmos. Micēlija attīstību veicina celmu apklāšana, kas ir problemātiska izstrādājot cirsmas ar harvesteru (šajā procesā, vienlaicīgi ar koku zāģēšanu, tiek izsmidzināts bioloģiskais preparāts). Latvijā 50% mežu apsaimnieko AS "Latvijas valsts meži", kur celmu apstrāde krājas kopšanas cirtēs ir obligāta. Privātajos mežos celmu apstrāde mežizstrādes laikā netiek praktizēta. Privātajos mežos ļoti bieži mežizstrāde tiek veikta samērā nelielās platībās, izmantojot rokas motorzāģus. Šajā procesā ir iespējams veikt arī celmu manuālo apstrādi, izmantojot LVMI Silava izstrādāto bioloģisko preparātu.

Aktualitātes

 1. 21.04.2017. Pārskats par 1. atskaites periodu:
  Aktivitātes ietvaros veikta sēnes P. gigantea izolātu ievākšana SIA "Rīgas meži" Tīreļu mežniecībā, Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas mežu novadā un citviet Latvijas teritorijā. Lauka apstākļos no egles koksnes zem 20 P. gigantea augļķermeņiem paņemti 3
  5 koksnes paraugi, no kuriem laboratorijas apstākļos veikta P. gigantea micēlija izolēšana Petri platēs ar iesala-agara barotni. Iegūtās sēnes tīrkultūras sagatavotas un uzglabātas kolekcijā līdz turpmāko eksperimentu veikšanai.
 2. 14.08.2017. Pārskats par 2. atskaites periodu
 3. 20.12.2017. Pārskats par 3. atskaites periodu
 4. 20.03.2017. Pārskats par 4. atskaites periodu
 5. 19.06.2018. Pārskats par 5. atskaites periodu
 6. 14.09.2018. Pārskats par 6. atskaites periodu
 7. 11.12.2018. Pārskats par 7. atskaites periodu
 8. 10.01.2019. Pētījums noslēdzies 31.12.2018. ar galarezultātu. Rezultātu kopsavilkums šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.