Pētījumu arhīvs

Metodikas izstrāde bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai nacionālā meža monitoringa ietvaros
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 7.7.2017
Beigu datums: 15.11.2017

Pētījuma finansētājs – Meža attīstības fonds.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.