Pētījumu arhīvs

Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā (Baltic ForBio)
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 25.5.2017
Beigu datums: 30.9.2020

Interreg Baltijas Jūras Reģiona (BJR) programmas pētījums.

Kopējais finansējums: 2,55 miljoni EUR
ERAF finansējums: 2,00 miljoni EUR
LVMI Silava finansējuma daļa: 55130 EUR

Vadošais partneris: Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte.
Pētījumā ir iesaistīti 13 partneri un 4 asociētie partneri. Projekta dalībnieki pārstāv 6 valstis (Latvija, Zviedrija, Igaunija, Vācija, Somija, Lietuva).

Projekta mājas lapa šeit.

Baltic ForBio mērķis ir palielināt saražotās atjaunojamās enerģijas daudzumu BJR valstīs, uzlabojot sabiedrības, meža un enerģijas aģentūru, meža īpašnieku un uzņēmēju organizāciju, kā arī citu ar meža apsaimniekošanu saistītu personu lēmumu pieņemšanas spējas mežizstrādes atlieku un jaunaudžu kopšanā nocirstās sīkkoksnes izmantošanas jautājumos.

Balstoties un pieejamām tehnoloģijām un pētījumu rezultātiem, paredzēts izstrādāt ekonomiski pamatotas un ilgtspējīgas novākšanas metodes, lēmumu atbalsta rīkus, vadlīnijas un apmācību programmas mežizstrādes atlikumu un mazo koku novākšanai. Tiešā sadarbībā ar galvenajām ieinteresētajām personām tiks izstrādāta ĢIS platforma un datubāze telpiski aptverošai biomasas potenciāla prognozei un inovatīvi biznesa modeļi nelielām bioenerģijas ražotnēm BJR lauku reģionos.

Plānotās darbības:

  • Esošās statistiskās un zinātniskās informācijas apkopošana par koksnes izmantošanu enerģētikā
  • Finansiāli izdevīgu un ilgtspējīgu novākšanas metožu izstrādāšana, uzlabošana un apkopošana
  • Mežistrādes atlieku un sīkkoksnes novākšanas izmaksu aprēķināšanas metožu izstrāde
  • Loģistikas izmaksu aprēķināšanas metožu izstrāde, ņemot vērā konkrētus apstākļus un mežistrādes atlikumu veidu
  • Dalība mācību programmas un lēmumu atbalsta rīka izstrādē

Aktualitātes:

  • 17.-18.10.2017. Projekta partneru pirmā sanāksme Uppsalā, Zviedrijā.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.