Pētījumu arhīvs

Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas identificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, kas ietver dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes un paraugu ievākšanu DNS analīzēm
Projekta vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 1.7.2018
Beigu datums: 31.10.2019

 

Pētījumu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF).

Lai nodrošinātu sugas aizsardzības plāna (SAP) mērķī paredzēto pelēkā vilka kā vienota un funkcionāla dzīvās dabas komponenta klātbūtni cilvēku apdzīvotās un apsaimniekotās ainavās, vienlaikus respektējot un veicinot dažādi nodarbinātās sabiedrības dzīves kvalitāti un labklājību, neaizstājams posms plānoto pasākumu sistēmā ir lauksaimniecības dzīvniekiem uzbrūkošu plēsēju nekļūdīga sugas un skaita noteikšana. Pētījums paredz labākās pieredzes apguvi un vienotu atbildīgo speciālistu apmācību plēsēju indentificēšanai pēc postījumu vietā atstātajām pazīmēm un DNS analīzēm, ieskaitot nepieciešamo paraugu operatīvu un sekmīgu ievākšanu dabā un analīžu veikšanu atbilstoši aprīkotā laboratorijā Latvijā.

Pētījuma mērķi:

  • īstermiņa: nodrošināt apmācītus speciālistus plēsēju sugas indentificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, uzsākt jaunāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu plēsēja sugas nekļūdīgai noteikšanai, apgūstot dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes, kā arī paraugu ievākšanu DNS analīzēm;
  • ilgtermiņa:aktivitātes ieviešana un turpmākā tās īstenošana veicinās SAP kopējā mērķa sasniegšanu sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai Latvijā un Baltijas populācijā, nodrošinot un atvieglojot arī vairāku citu pasākumu ieviešanu un izpildi, tajā skaitā plēsēju nodarīto postījumu reģistrācijas un mazināšanas sistēmas izstrādi; izmaiņas normatīvajos aktos, lai novērstu risku, ka ir izdevīgāk intensificēt vilku medības nekā veikt mājdzīvnieku aizsardzības pasākumus un izvērtēt medību efektivitāti kā postījumu samazināšanas pasākumu.

Darba uzdevumi:

  1. apmācība – pieredzes apmaiņa Igaunijā;
  2. atbildīgo speciālistu apmācība (2 semināri) plēsēju sugas indentificēšanai;
  3. lielo plēsēju darbības pierādījumu paraugu ievākšana no postījumu vietas;
  4. molekulārās ģenētikas analīžu veikšana;
  5. vadlīnijas lielo plēsēju nodarīto postījumu lauksaimniecības dzīvniekiem apsekošanai un reģistrēšanai;
  6. pētījuma kopsavilkuma iesniegšana LVAF administrācijai publicēšanai mājas lapā.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.