Pētījumu arhīvs

Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
Projekta vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis
Sākuma datums: 2.1.2019
Beigu datums: 29.11.2019

Struktūrvienības kods -

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks – 16.12.2019.

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā – LVMI Silava mājas lapa.

Uzņēmumiem un institūcijām, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarēs, pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pētījuma mērķis: izpētīt in situ audzēto augu ģenētisko resursu situāciju Latvijā, identificējot vērtīgus ģenētisko resursu paraugus, veikt to aprakstu ar deskriptoriem un iekļaut Latvijas kultūraugu gēnu bankas kolekcijās.

Plānotās aktivitātes:

 1. Latvijas pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu identificēšana:
  1.1. Situācijas apzināšana par ģenētisko resursu situāciju Latvijā, iesaistot šajā procesā arī sabiedrību (piemēram, nevalstiskās organizācijas);
  1.2. Ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde ar mērķi ekspedīciju maršrutos iekļaut visus Latvijas novadus; ekspedīcijas veidot, iekļaujot tajās speciālistus par dažādām sugu grupām; ekspedīcijas plānotas divās daļās (a) lauku saimniecībās un dārzos, lai apzinātu laukaugu, dārzeņu, un augļu un ogulāju paraugus; (b) pļavās un citās vietās, lai apzinātu savvaļas radiniekus (primāri zālaugus);
  1.3. Ievākto paraugu apstrāde, pavairošana un aprakstīšana pēc pases datu deskriptoriem, paraugu iekļaušana ģenētisko resursu sarakstā un iekļaušana gēnu bankā.
 2. Ievākto ģenētisko resursu paraugu izpēte:
  2.1. Atbilstoši GB apstiprinātajiem deskriptoriem veikt ievākto paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu);
 3. Izstrādāt ieteikumus Latvijas augu ģenētisko resursu saglabāšanai in situ.

Sasniedzamie rezultāti:

 1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi;
 2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās;
 3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē;
 4. Izstrādāti ieteikumi Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.