Pētījumu arhīvs

Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.3.2019
Beigu datums: 30.6.2021

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam
pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā"
apakšpasākuma 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" līdzfinansēts pētījums Nr. 18-00-A01620-000035
Pētījuma kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 89 217,25 €
Sadarbības partneris: SIA Kursa MRU
Pētījuma mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt daudzfunkcionālu iekārtu celmu apstrādei un augsnes sagatavošanai ar pacilošanas paņēmienu Latvijas meža tipos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm.
Aktualitātes:
  1. 2019.08.31. Pirmie ierīces rasējumi ir gatavi. Rasējumi šeit.
  2. 2019.12.23. Pieņemts lēmums par pacilotāja prototipa izgatavošanas iepirkuma uzsākšanu. Rasējumi šeit.
  3. 2020.01.21. Izsludinām atkārtotu iepirkumu.
  4. 2020.02.13. Noslēgts līgums ar SIA "Džipu darbnīca" par prototipa izgatavošanu.
  5. 2020.03.26. SIA "Džipu darbnīca" izgatavojusi pirmo pacilu veidošanas ierīces prototipu, kas ar trīs darba plaknēm spēs veidot pacilu un ar aktīvo vielu šķīdumiem vai ūdeni apstrādāt stādvietu un blakām esošo celmus. Video šeit. Aprīļa sākumā iekārta tiks montēta uz bāzes mašīnas un uzsākti izmēģinājumi.
  6. 2020.10.21. Uz mežu dodas pacilu veidošanas prototips Nr. 2; video šeit un attēli šeit. Uzlabojumu rasējumi šeit.
  7. 2021.05.26.–28. LVMI Silava zinātnieki piedalās starptautiskā zinatniskā konferencē "Engineering for Rural Development" ar ziņojumu "Trapezoidal drainage bucket and MPVS mounding device productivity and mound quality comparison" (https://doi.org/10.22616/ERDev.2021.20.TF292).
  8. 2021.06.14./16. Sižets TV24 raidījumā "Aktualitātes": kā darbojas meža pacilu veidotājs ar smidzinātāju MPVS600, kas piemērots meža darbiem un apmežojumu ierīkošanā; video šeit.
  9. 2021.06.30. 10:00–10:20. Ziņojums Valsts Lauku tīkla Sekretariāta ietvaros rīkotā tiešsaistes seminārā "Jaunrades projektu aktualitātes mežsaimniecībā" par pētījuma "Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm", kas tiek īstenots LAP 2014.–2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2. apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" (Nr.18-00A01620-000035) rezultātiem; prezentācija šeit.
  10. 2019.–2021. gadā veikto izpētes darbu atziņu apkopojums – gala pārskats par Pētījuma aktivitātēm šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.