Pētījumu arhīvs

Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs
Projekta vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 1.3.2019
Beigu datums: 30.6.2022

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virzienā "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība", īstenots sadarbībā ar

 

1.2.1.1/18/A/004 Pētniecības projekts P9
Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs

Pētījuma mērķis:
Izstrādāt efektīvu bioloģisko preparātu celmu apstrādei pret Heterobasidion spp. sporu infekciju, preparāta sastāvā iekļaujot vairākus ģenētiski atšķirīgus Latvijas izcelsmes P. gigantea izolātus.

Pētījuma apraksts:
Sakņu piepes (Heterobasidion spp.) izplatības ierobežošanai izmanto bioloģiskos preparātus, kas satur lielās pergamentsēnes (Phlebiopsis gigantea) sporas. Latvijā kopš 2007. gada celmu apstrādei tiek izmantots Somijā ražotais bioloģiskais preparāts Rotstop. Minētajos preparātos tiek izmantots viens sēnes izolāts. Atšķirībā no iepriekš veiktajiem projektiem, pētījuma gaitā tiks izveidots maisījums, kas sastāvēs no vairākiem lielās pergamentsēnes izolātiem.

Pētījuma rezultāti:
Tehnoloģijas prototips (1 gab.) bioloģiskās celmu apstrādes preparāta sagatavošanai. Parauglaukumi ilgtermiņa pētījumiem (2 gab.). Publikācijas par projekta rezultātiem starptautiskā zinātniskās literatūras datu bāzē esošā izdevumā (2 gab.).

Aktualitātes:

 1. 28.03.2019. Pētījuma uzsākšana. Relīze šeit.
 2. 28.05.2019. Uzsākta bioloģiskā preparāta sagatavošana, sēnes izolātu īpašību pārbaude. Relīze šeit.
 3. 30.08.2019. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 4. 17.10.2019. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 5. 20.01.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 6. 31.03.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 7. 30.06.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 8. 22.09.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 9. 29.12.2020. Petījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 10. 12.03.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 11. 27.03.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 12. 22.06.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 13. 22.09.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 14. 22.12.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 15. 21.03.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 16. 30.06.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 17. 03.08.2022. Relīze par pētījuma pabeigšanu šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.