Pētījumu arhīvs

Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 1.3.2019
Beigu datums: 31.12.2021

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virzienā "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība", īstenots sadarbībā ar

 

1.2.1.1/18/A/004 Pētniecības projekts P10
Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā

Pētījuma mērķis:
Izstrādāt tehnoloģijas ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un meža audzēšanā, nodrošinot maksimālo atdevi no meža selekcijā un atjaunošanā ieguldītajiem līdzekļiem.

Pētījuma apraksts:
Pētījuma gaitā tiks ierīkoti eksperimenti un sagatavotas rekomendācijas augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla ieguves kāpināšanai, vērtējot genotipa vides mijiedarbības ietekmi uz koku ražību, kā arī sagatavojot tehnoloģiju mikroklonāli pavairojama bērza materiāla efektīvai uzglabāšanai un ražošanai, līdz ar to veicinot labāko genotipu plašāku izmantošanu meža atjaunošanā. Tiks sagatavoti priekšlikumi meža selekcijas indeksu pilnveidošanai, ietverot rezistenci raksturojošās piezīmes, līdz ar to veicinot augstāku jauno audžu noturību.

Pētījuma rezultāts:
Selekcijas indeksā ietvertas rezistenci raksturojošas pazīmes (indekss, apraksts) un sagatavoti stādījumi ilgtermiņa selekcijas efekta novērojumiem. Sagatavoti priekšlikumi meža un saistīto nozaru politikas veidošanai selekcionēta stādmateriāla izmantošanas veicināšanai.

Aktualitātes

 1. 15.07.2019. Relīze par pētījuma aktuālitātēm šeit.
 2. 16.10.2019. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 3. 20.01.2020. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 4. 30.03.2020. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 5. 30.06.2020. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 6. 16.10.2020. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 7. 29.01.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 8. 20.04.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 9. 14.07.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 10. 30.09.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 11. 11.02.2022. Pārskats par pētījuma rezultātiem šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.