Pētījumu arhīvs

Biomateriālu izmantošanas stratēģijas un ceļveži ES lauku un reģionālās attīstības uzlabošanai (BE-Rural)
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.4.2019
Beigu datums: 31.7.2022

   

Project "Bio-based Strategies and Roadmaps for Enhanced Rural and Regional Development in the EU (BE-Rural)" has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 

Pētījuma finansētājs:
European Commission, Directorate-General Research & Innovation (DG Research & Innovation)

Partneri:
Ecologic Institute (Vācija), University of Strathclyde (Lielbritānija), WIP GmbH & Co Planungs-KG (WIP) (Vācija), BIOCOM AG (Vācija), Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business (BIA) (Bulgārija), International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Centre) (Horvātija), Academia Română, Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu' (INCE) (Rumānija), Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" un National Marine Fisheries Research Institute (MIR) (Polija).

BE-Rural mērķis:
realizēt reģionālās un vietējās bioekonomikas potenciālu, veicinot plašas lēmumpieņēmēju grupas piedalīšanos bioekonomikas stratēģiju un plānu izstrādē. Tas īpaši vērsts uz pieciem reģioniem: Stara Zagora (Bulgārija), Szczecin Lagoon un Vistuala Lagoon (Polija), Strumica (Maķedonija), Covasna (Rumānija) un Vidzemi (Latvija), katram no tiem ir liels potenciāls konkrētos bioekonomikas sektoros (t.i. ēteriskās eļļas, augi izmantošanai kosmētisko un ārstniecisko līdzekļu ražošanā, nelielas zivjaudzētavas, lauksaimniecības blakusprodukti, mežsaimniecības ciklā iegūstami produkti). BE-Rural veicinās izglītošanos un sadarbību zināšanu veidošanā katrā reģionā, kā arī starp minētajiem pieciem reģioniem un plašākā Eiropas līmenī. 

BE-Rural mājas lapa ŠEIT.

Bukleti par BE-Rural uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem ŠEIT un ŠEIT.

Aktualitātes

 1. 11.2019. Izdota autoru Silvas Šēnhofas, Dagnijas Lazdiņas un Āra Jansona monogrāfija "Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana".
 2. 14.02.2020. BE-Rural piedalīsies Vidzemes inovāiju nedēļā. Relīze šeit.
 3. 20.02.2020. Pieteikšanās dalībai BE-Rural vasaras skolā skolotājiem. Relīze šeit.
 4. 09.04.2020. BE-Rural Newsletter (aktuālo ziņu lapa angļu valodā) šeit.
 5. 05.06.2020. BE-Rural tiešsaistes seminārs. Relīze šeit.
 6. 16.06.2020. BE-Rural vebinārs. Relīze šeit.
 7. 29.06.2020. notika BE-Rural lēmumpieņēmēju online sanāksme, kurā sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar BE-Rural darba grupu Latvijā un starptautiskās darba grupas sagatavoto Bioekonomikas rokasgrāmatu. Notika diskusija par rokasgrāmatas pielikuma sagatavošanu, iekļaujot tajā Latvijas lauku uzņēmējdarbības piemērus par visām rokasgrāmatā aprakstītajām bioekonomikas sfērām. Sanāksmes prezentācijas šeit.
  BE-Rural lēmumpieņēmēju darba grupa ir atvērta jaunu dalībnieku iesaistei visā pētījuma laikā; ja ir interese iesaistīties tās darbā un piedalīties diskusijās, lūdzam sazināties ar BE-Rural grupu Latvijā.
 8. 09.07.2020. LLU Zemkopības institūts sadarbībā ar LVMI Silava organizē Lauka dienu "Izvēlies veidei draudzīgu saimniekošanu", kurā BE-Rural piedalīsies ar prezentāciju par agromežsaimniecību. Vairāk par pasākumu šeit.
 9. 18.08.2020. BE-Rural aicina reģistrēties konferencei par bioekonomiku COVID-19 laikā. Relīze šeit.
 10. 06.08.2020. BE-Rural komandas lēmumpieņēju grupa interesentus aicināja uz videosanāksmi, kurā iepazīstināja ar starptautiskās komandas sagatavotajiem mācību materiāliem angļu valodā, kas tiks sagatavoti arī latviski. Sanāksmes ieraksts šeit.
 11. 18.09.2020. Dalība pasākumā "Mežs ienāk Jelgavā 2020" ar uzziņu pieturvietu "Bioekonomika ienāk Jelgavā 2020". Vairāk par aktivitāti šeit.
 12. 25.09.2020 LVMI Silava mežzinātnes dienās par iepazīstinām ar bioekonomiku. Videosižets par aktivitāti šeit.
 13. 09.10.2020. Prezentēsim BE-Rural aktualitātes Kurzemē LMSP "Latvijas Meža programmas 220" seminārā Kazdangā. Vairāk informācijas šeit.
 14. 20.10.2020. Aicinām iesaistīties Bioekonomikas rokasgrāmatas pielikuma veidošanā! Informāciju par uzņēmumiem, kas izmanto biomateriālus produktu ražošanai, lūgums iesūtīt projekta izpildītājiem: Kristapam Makovskim (kristaps.makovskis@silava.lv) vai Dagnijai Lazdiņai (dagnija.lazdina@silava.lv). Bioekonomkas rokasgrāmatas pielikums šeit.
 15. 09.12.2020. BE-Rural partneru produkti – apēdamie šķīvji un kleita no piena. Vairāk informācija šeit.
 16. 13.04.2021. Pētījuma ietvaros organizējam VASARAS SKOLU SKOLOTĀJIEM, kuri ir ieinteresēti izstrādāt mācību programmas un izglītojošus materiālus par bioekonomiku. Vasaras skolā būs gan teorētiski, gan praktiski elementi ar praktiķu prezentācijām.
  Aicinām skolotājus pieteikties tiešsaistes vasaras skolai "Bioekonomika un biomateriāli – ierosmes interesantām un izzinošam mācību stundām". Nodarbības vadīs doktore Elsa Joao no Skotijas.
  Nodarbības angļu valodā notiks trīs dienas 25.maijā, 1.jūnijā un 8.jūnijā no 15:00-18:30 Zoom platformā.
  Detalizēta informācija šeit. Iepriekš jāaizpilda reģistrācijas forma! Projekta ietvaros izveidotie izglītojošie un informatīvie materiāli ir pieejami šeit.
 17. 26.–29.04.2021. Konferencē "EUBCE 29th European Biomass Conference and Exhibition, EUBCE 2021" attālināti tika prezentēts ziņojums "Assessment of fast-growing tree plantation using the analytic hierarchy process – ahp methodology (Sace study situation in Latvia)"; raksts publicēts konferences rakstu krājumā šeit.
 18. 31.07.2021. LVMI Silava speciālisti iepazīstina Kurzemes meža īpašniekus ar agromežsaimniecības un kokaugu stādījumu ierīkošanas tehnoloģijām. Aktivitāte atspoguļota publikācijā "Labs risinājums vietās, kur ir apgrūtināta lauksaimniecība" avīzes meža īpašniekiem "Čiekurs" 2021.gada rudens izdevumā (rakstu skatīt šeit, 10.-11. lpp.).
 19. 15.07.2021. LVMI Silava zinātnieki tiekas ar lauksaimniekiem Skrīveru novadā LLU Zemkopības institūta organizētajās Lauka dienā (programma šeit).
 20. 20.–21.08.2021. LVMI Silava BE-Rural grupa darbojas LVM teltī Sarunu festivālā "Lampa" (aktivitāte atspoguļota šeit).
 21. 08.2021. LVMI Silava pētnieki un lēmumpieņemēju grupas pārstāvji tiekas eksperimentālajos stādījumos.
 22. 1.10.2021. LVMI Silava pētnieki par BE-Rural un zemes lietojuma veidu niansēm bioekonomikā stāsta Kurzemē (aktivitāte aprakstīta šeit).
 23. 11.2021. Publicēts izziņas materiāls "Vidzemes un Kurzemes reģiona bioekonomikas stratēģijas" (šeit), autori – Kristaps Makovskis un Dagnija Lazdiņa.
 24. 12.2021. "Meža avīzē" publicēts raksts "LVMI "Silava" pētnieku grupa sagatavo Vidzemes un Kurzemes bioekonomikas stratēģijas. Raksts šeit.
 25. 12.2021. LVMI Silava pētniece Dagnija Lazdiņa stāsta par dažādu zemes lietojuma veidu plusiem un mīnusiem; video šeit.
 26. 21.12.2021. Video sižets par koku ieaudzēšanu un audzēšanu dažādos zemes lietojuma veidos šeit.
 27. 18.03.2022. Jaunie zinātnieki iepazīstina Erasmus studentus ar jaunākajiem pētījumiem bioekonomikā un izstrādāto atradņu rekultivācijā "Bioeconomy and raw biomaterial prodction in forest management sector".

   
 28. 13.04.2022 Lauka seminārs ar lēmumpieņēmējiem "Bioekonomika un jaunaudžu apsaimniekošana".
 29. 07.05.2022. Video sižets par saldo ķiršu audzēšanu – bioekonomika laukos šeit.
 30. 23.05.2022. LLU Meža fakultātes studenti iepazīstas ar kokaugu stādījumu, plantāciju mežu un agromežsaimniecību sistēmu apsaimniekošanu labas bioekonomikas prakses kontekstā.
 31. 20.06.2022. LVMI Silava vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa vada izglītojošu semināru "Bioekonomika reģionos, īscirtmeta atvasāji un jaunaudžu apsaimniekošana" SIA "Metsa Forest Latvia"  darbiniekiem.
 32. 1.–2.07.2022. Dalība sarunu festivālā "Lampa". Relīze šeit.
 33. 28.07.2022. LVMI Silava Kurzemē rīko noslēguma semināru "Papeļu stādījumi lauksaimniecības zemēs un to potenciāls bioekonomikā Latvijā" sadarbībā ar pētījumu "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai" (aktivitātes Sadarbība 16.2. apakšpasākums). Relīze šeit.
 34. 29.07.2022. Noslēdzoties BE-Rural, sadarbības partneriem nosūtīts spēļu komplekts par bioekonomikas tematiku.

   

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.