Pētījumu arhīvs

IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai
Projekta vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 1.4.2019
Beigu datums: 31.3.2022

 29.06.2019.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/18/A/146)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "
Praktiskas ievirzes pētījumi"

Vadošais partneris: Nodibinājums "Vides risinājumu institūts"
Zinātniskais vadītājs: Dainis Jakovels
Vadošā partnera pārstāvis: Roberts Rotbergs

Sadarbības partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Kontaktpersona: Jānis Ozoliņš

Pētījuma mērķis: izstrādāt jaunu uz IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju (TRL4 IKT pakalpojuma prototips), lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanu starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Kopējais finansējums: 769 679,48 EUR

Aktualitātes

 1. 30.09.2019. Pētījuma norise posmā no 1.07.2019 līdz 30.09.2019. Relīze šeit.
 2. 23.12.2019. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.10.2019 līdz 27.12.2019. Ziņojums šeit.
 3. 31.03.2020. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.01.2020 līdz 31.03.2020 šeit.
 4. 30.06.2020. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.04.2020 līdz 30.06.2020 šeit.
 5. 30.09.2020. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.07.2020 līdz 30.09.2020 šeit.
 6. 30.12.2020. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.10.2020 līdz 31.12.2020 šeit.
 7. 31.03.2021. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.01.2021 līdz 31.03.2021 šeit.
 8. 31.06.2021. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.04.2021 līdz 30.06.2021 šeit.
 9. 30.09.2021. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.07.2021 līdz 30.09.2021 šeit.
 10. 31.12.2021. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.10.2021 līdz 31.12.2021 šeit.
 11. 31.03.2022. Pētījuma rezultātu pārskats par periodu no 1.01.2022 līdz 31.03.2022 šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.