Pētījumu arhīvs

Īpaši pielāgotu LED gaismekļu izstrāde efektīva un energoefektīva kokaugu pavairošanas un apsakņošanas procesa nodrošināšanai
Projekta vadītājs: Mārtiņš Zeps
Sākuma datums: 1.7.2019
Beigu datums: 30.6.2022

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/18/A/138)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Vadošais partneris: SIA "VIZULO"
Vadošā partnera kontaktpersona: Sergejs Burtovojs

Sadarbības partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Kontaktpersona: Mārtiņš Zeps

Pētījuma mērķisiegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz kokaugu pavairošanas in vitro un to mikro spraudeņu apsakņošanas daudzstāvu sistēmās procesa efektivitātes uzlabošanu, izstrādājot ar īpaši pielāgotu gaismas spektru aprīkotas LED apgaismojuma sistēmas, kas sekmētu efektīvāku un energoefektīvāku pavairošanas un apsakņošanas procesu norisi.

Kopējais finansējums: 627 452,78 EUR.

Aktualitātes

 1. 01.07.2019. Uzsākts pētījums. Relīze šeit.
 2. 13.12.2019. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 3. 31.03.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 4. 15.06.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 5. 21.08.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 6. 09.12.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 7. 16.03.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 8. 30.04.2021. Pētījuma aktualitātes: dalība pasākumā "Eiropas zinātnieku nakts 2021". Relīze šeit.
 9. 29.09.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 10. 29.12.2021. Pētījuma aktualitātes par dalību starptautiskā konferencē. Relīze šeit. Prezentācija "Growth of hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) in vitro cultures under different spectral composition of light" šeit.
 11. 31.03.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 12. 30.06.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze un prezentācija konferencē B4EST šeit.
 13. 26.08.2022. Pētījuma ietvaros izstrādāta bērza klonu rūpnieciskās pavairošanas metode in vitro. Tehnoloģijas apraksts šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.