Pētījumu arhīvs

Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem
Projekta vadītājs: Kristaps Makovskis
Sākuma datums: 15.2.2019
Beigu datums: 31.12.2021

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam
pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā"
apakšpasākuma 16.2 "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"
projekta iesniegums Nr.18-00-A01620-000050

Kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 44042.55 EUR, publiskais finasējums 39638,30 EUR

Pētījuma mērķis: attīstīt pētniecisko kapacitāti un sniegt ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē, piedāvājot tirgū jaunu metodi augsnes ielabošanai, sagatavojot bioloģiskas izcelsmes mēslošanas līdzekļus no stabilizētiem koksnes pelniem un kūts mēsliem.

Vadošais partneris: Z/S "Andrupēni"
Vadošā partnera kontaktpersona: Andis Bārdulis

Sadarbības partneris: LVMI Silava
Sadarbības partnera kontaktpersona: Kristaps Makovskis

Pētījuma aktualitāte: Saimnieciska rakstura pētījums – sadarbība kuras rezultātā vienlaikus risina gan vides problēmas, gan veicina tautsaimniecības attīstību, izstrādājot jaunu, vismaz Latvijas mērogā inovatīvu metodi augsnes ielabošanai, izmantojot bioloģiskas izcelsmes materiālus ar tiem aizstājot tradicionālos kaļķošanas un sintētiskos mēslošana materiālus.

Aktivitātes:

 1. Bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu sagatavošana;
 2. Augsnes un bioloģiskas izcelsmes saturošu maisījumu paraugu ņemšana;
 3. Augsnes un bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu paraugu analizēšana un novērtēšana;
 4. Parauglaukumu ierīkošana un marķēšana;
 5. Sējumu ierīkošana;
 6. Augsnes sagatavošana, bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu izkliede un iestrāde augsnē;
 7. Iegūtās produkcijas novērtējums (masa, saglabāšanās, makroelementu saturs graudos un zālaugos);
 8. Primārās produkcijas novākšana un sagatavošana;
 9. Semināru organizēšana;
 10. Populārzinātnisku rakstu sagatavošana.

Aktualitātes:

 1. 01.03.2019. Uzsāks pētījums. Relīze šeit.
 2. 23.12.2019. LVMI Silava notika z/s "Andrupēni" un LVMI Silava rīkots informatīvais seminārs "Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem – koksnes pelniem un liellopu mēsliem – materiālu mehānisko īpašību ietekme uz darbu izpildes kvalitāti" (video šeit).
 3. 12.2020. Žurnālā "Agrotops" publicēts raksts "Kūtsmēsli un koksnes pelni kukurūzas un sojas mēslošanai" (26.–27. lpp.; links šeit).
 4. 12.03.2021. Notika tiešsaistes seminārs "Lopbarība un tās kvalitāti ietekmējošie faktori", kurā Dr.silv. Andis Bārdulis (z/s "Andrupēni") prezentēja "Mēslošanas ietekme uz kukurūzas un sojas zaļbarības biomasu".
 5. 12.2021. Žurnālā "Lopkopis" publicēts raksts "Kombinēta kūtsmēslu un koksnes pelnu mēslojuma pielietošana sojas audzēšanai" (links šeit).
 6. 12.2021. Pētījuma pārskats šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.