Pētījumu arhīvs

Tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas diagnostikai parastajai eglei
Projekta vadītājs: Endijs Bāders
Sākuma datums: 1.11.2020
Beigu datums: 30.6.2022

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virzienā "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība", īstenots sadarbībā ar


 

1.2.1.1/18/A/004 Pētniecības projekts P22
Tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas diagnostikai parastajai eglei

Pētījuma mērķis: izstrādāt tehnoloģiju agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas efektīvai diagnostikai selekcijas stādījumos, izmantojot attālās izpētes metodes, un līdz ar to nodrošināt iespēju paaugstināt mežaudžu noturību nākotnē sagaidāmajā klimatā.

Pētījuma apraksts. Pētījuma gaitā paredzēta: izmēģinājumu objektu atlase, uzmērīšana, literatūras un datu analīze; klimata kameras un lauka eksperimenta ierīkošana, periodiska uzmērīšana; lauka eksperimenta periodiska uzmērīšana; attālās izpētes attēlu apstrāde. Tehnoloģiju sagatavošana agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas efektīvai diagnostikai selekcijas stādījumos.

Pētījuma rezultāts:

  1. Izstrādāta tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas efektīvai diagnostikai selekcijas stādījumos, izmantojot attālās izpētes metodes, un līdz ar to nodrošinot iespēju paaugstināt mežaudžu noturību nākotnē sagaidāmajā klimatā.
  2. Sagatavotas rekomendācijas meža selekcijas programmai un plašākai tehnoloģijas izmantošanai konkrētās adaptācijas pazīmes vērtējumam stādījumos un meža atjaunošanas praksei.

Aktualitātes

  1. 17.05.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
  2. 16.07.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
  3. 30.09.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
  4. 15.10.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
  5. 17.01.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
  6. 17.04.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.