Pētījumu arhīvs

Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 2.3.2020
Beigu datums: 31.8.2021

 

Lauku atbalsta dienests Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16.2 "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" ietvaros ir finansiāli atbalstījis pētījumu projekta Nr. 19-00-A01620-000052 "Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem" īstenošanu.

Pētījumu īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ar sadarbības partneru – SIA "Energo Rīga Serviss", APP "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" un SIA "Niedrāji MR" – līdzdalību.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunu bioloģisku koksnes aizsardzības līdzekli un to uzklāšanas metodi skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 77 960,27 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.